4 CARA PULIH AKHLAK

CARA MEMPERBAIKI BUDI PEKERTI MANUSIA       Imam Ghazali telah memberi beberapa pedoman dalam memperbaiki budi pekerti manusia iaitu sebagaimana berikut : Pertama     : Dia mesti sentiasa berdekatan dengan seorang guru yang mengetahui sunguh-sungguh tentang kekurangan, kecelakaan dan keburukan yang ada pada dirinya dan yang dapat […]

baca selanjutnya